فایبرسل - Fibercell

فایبرسل

بر اساس تحقیقات انجام شده توسط بسیاری از دانشگاه ها و انجمن های تغذیه در جهان، فیبرها بخش بسیار مهمی از یک رژیم غذایی سالم را تشکیل می دهند. فیبرها در سبزیجات، میوه ها و غلات وجود داشته اما از آنجائی که میزان دریافت فیبر محلول از طریق تغذیه روزانه در اکثر افراد بسیار کمتر از میزان مورد نیاز بدن آنهاست، فایبرسل این امکان را فراهم کرده تا به سادگی و با دریافت کالری کمتر فیبر مورد نیاز بدنتان را تامین کنید.