لیوا فارما - Levva pharma

لیوا فارما

شرکت مسیر سبز بیتا در سال 1397 فعالیت خود را با هدف پاسخ گویی به نیازهای جدید در بخش زنان آغاز نموده و تاکنون محصولات متنوعی مانند کاپ های قاعدگی و لباس زیر مناسب برای دوران قاعدگی تولید کرده است که مورد توجه بانوان قرار گرفته است.