نوتری پاد - Nutri Pad

نوتری پاد

نوتری پاد مجموعه ای از مکمل های خوراکی شامل انواع ویتامین سی ها با طعم های متنوع سوئیسی، بیوتین و ال آرژنین است که برای افراد مختلف و همچنین ورزشکاران و افراد دارای رژیم مناسب است. مکمل های نوتری پاد توسط شرکت پاد جندی شاپور و با مواد اولیه با کیفیت تولید می شود.