جینسینگ

چقدر با گیاه جینسینگ آشنایی دارید؟ جینسینگ قرمز چه تفاوتی با انواع دیگر این گیاه دارد؟ چه خواصی در این گیاه نهفته است؟ اگر به برچسب بسیاری از داروها و مکمل‌های تقویتی و یا محصولات آرایشی بهداشتی دقت کنید نام گیاه جینسینگ خودنمایی می‌کند، اما این گیاه چیست و چه خواصی دارد. در این مقاله […]