سندرم پیش از قاعدگی

pms چیست به مجموعه علائم جسمی و خلقی که قبل از قاعدگی خانم‌ها اتفاق می‌افتد سندروم پیش از قاعدگی Premenstrual