سیکل قاعدگی

pms چیست به مجموعه علائم جسمی و خلقی که قبل از عادت ماهیانه خانم‌ها اتفاق می‌افتد سندروم پیش از قاعدگی