موخوره

موخوره اصطلاح پزشکی برای انتهای دوشاخه تریکوپتیلوزیس است که به معنای شکافتن موها است موخوره فرایندی را توصیف می‌کند که