مکمل ال کارنیتین،ال کارنیتین،ال-کارنیتین

مکمل ال کارنیتین در میان ورزشکاران بیشتر با خاصیت چربی‌سوزی شناخته می‌شود اما پژوهش‌های بیشتر بر روی این ترکیب نشان