هموروئید

هموروئید چیست بواسیر یا هموروئید تورم رگ های مقعد است که می‌تواند موجب خارش خونریزی و درد شود هموروئید ها