پوکی استخوان

پوکی استخوان چیست؟ پوکی استخوان یا استئوپروز (Osteoporosis) یکی از مشکلات شایعی است که باعث نازک شدن، ضعیف شدن و به راحتی شکسته شدن استخوان می‌شود. استخوان بافت زنده ای است که دائماً استخوان های قدیمی جذب می شوند و استخوانهای جدید ساخته می شود و جایگزین آنها می شوند. اگر ایجاد استخوان جدید با […]