ژل ضد عفونی کننده

بهداشت فردی در روزهایی که ویروس کرونا شیوع پیدا کرد باعث شد ضدعفونی کردن مرتب دست ها برای دوری از