کرونا

بهداشت فردی در روزهایی که ویروس کرونا شیوع پیدا کرد، باعث شد ضدعفونی کردن مرتب دست ها برای دوری از آلودگی ویروسی اهمیتی دوچندان پیدا کند. اما گاهی ممکن است نیاز به ضدعفونی کردن محیط کار یا محل زندگی خود نیز پیدا کنیم.  برای انتخابی مناسب، ابتدا بهتر است این سوال را از خود بپرسید […]