کیست سینه

کیست پستان: ۵۰ درصد از خانم ها ممکن است در نقطه ای از زندگی خود یک توده ای در پستان خود تجربه کنند که با سرطان سینه متفاوت است. حدود یک چهارم از این توده ها کیست هستند. کیست های سینه کیسه های پر از مایعی در پستان هستند.ممکن است یک یا چند تا از […]