دی ۲۵, ۱۴۰۰ (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

نگرانی و ترس عمومی از شپش امروزه با بالا رفتن سطح بهداشت عمومی در جامعه انتظار می‌رود که میزان بروز