آنتی بیوتیک

اطلاعات عمومی داروی مینوسایکلین نام دارو minocycline مینوسایکلین گروه دارویی ضدعفونت ضد باکتری در دسته ی تتراسایکلین ها آنتی بیوتیک

اطلاعات عمومی داروی داکسی سایکلین نام دارو داکسی سایکلین Doxycycline گروه دارویی آنتی بیوتیک ضد باکتری تتراسایکلین ها برخی از