بدنسازی بانوان

  بدنسازی بانوان(بخش نخست) اغلب بانوان به هدف ایجاد تناسب اندام، به سراغ اجرای هر نوع حرکات بدنسازی می روند.این افراد یکسری رویکرد اشتباه را در کنار داشتن تصوراتی غیر واقعی، نسبت به اجرای ورزش بدنسازی، در ذهن و عملکرد خود دارند. در این مقاله سعی داریم، به توضیح و تفسیر آنها بپردازیم. در درجه اول بایستی […]