بی خوابی،درمان بی خوابی

افراد زیادی ممکن است در به خواب رفتن مشکل داشته باشند یا در طول شب از خواب بیدار شوند. و یا هنگامی که بیدار می‌شوند احساس کنند استراحت نکرده‌اند. البته لازم است بدانید افراد مختلف به مقدار خواب متفاوتی در شبانه روز نیاز دارند و بی‌ خوابی به میزان ساعت خواب در شبانه روز ربطی […]