تخمدان پلی کیستیک

تنبلی تخمدان چیست تنبلی تخمدان یا سندروم تخمدان پلی‌کیستیک شرایطی است که می‌تواند موجب قاعدگی‌های نامنظم پوست چرب و آکنه