حساسیت فصلی

حساسیت فصلی چیست حساسیت یا آلرژی فصلی به گروهی از مشکلاتی که می‌گویند که باعث عطسه گرفتگی یا آبریزش بینی