دستگاه و سیم کش در تقویت عضلات شکمی و کمر

استفاده از دستگاه و سیم کش در تقویت عضلات شکمی و کمر: درودها بر شما، یکی دیگر از حرکات بسیار مفید و پرکاربرد جهت تقویت عضلات شکم، کمک گرفتن از وزنه اضافی با استفاده از دستگاه سیم کش بوده که در صورت اجرای درست، موجبات تقویت حداکثری و ایجاد چگالی عضلانی را در ماهیچه های […]