قاعدگی نامنظم

نکاتی که باید درباره‌ی قاعدگی‌های نامنظم و درمان آن بدانید. پریود شدن هر خانمی با خانم‌های دیگر متفاوت است. در بعضی افراد قاعدگی بسیار منظم و در بعضی هم نامنظم ونکاتی که باید درباره‌ی قاعدگی‌های نامنظم و درمان آن بدانید. غیرقابل پیش‌بینی است. به طور میانگین خانم‌ها هر ۲۴ تا ۳۸ روز پریود می‌شوند که […]