مکمل آهن،کمبود آهن

بدن انسان برای حمل و نقل اکسیژن در گلبول‌های قرمز خون نیاز به آهن دارد، از طرفی آهن نقش مهمی در انتقال پیام‌های عصبی نیز دارد. شما با کمبود آهن به تدریج با احساس خستگی، ضعف، سرگیجه و مشکل عدم تمرکز در فعالیت های روزانه روبرو خواهید شد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده از وزارت […]