نوتراکس سی- دی فلو

چگونه می‌توان علائم عفونت کرونا را از سرماخوردگی تشخیص داد بسیاری از علائم تنفسی عفونت کرونا و سرماخوردگی شبیه به