نوتراکس سی- دی فلو

چگونه می‌توان علائم عفونت کرونا را از سرماخوردگی تشخیص داد؟ بسیاری از علائم تنفسی عفونت کرونا و سرماخوردگی شبیه به هم هستند.علائم سرماخوردگی به طور معمول ظرف مدت دو تا سه روز بعد از سرایت ویروس آغاز می‌شوند. این علائم شدت خفیف تا متوسط دارند و شامل موارد زیر هستند: عطسه آبریزش بینی گرفتگی بینی […]