کرونا اُمیکرون

اُمیکرون چیست پاییز امسال گونه‌ی جدیدی از ویروس کرونا شناسایی شد که اُمیکرون نامگذاری شد امیکرون دچار جهش‌های زیادی شده