کلسیم،مکمل کلسیم

کلسیم یکی از عناصر اصلی بدن انسان است که بیشتر آن در استخوان‌ها و دندان‌ها وجود دارد و کمبود آن موجب پوکی استخوان می‌شود. درکنار این مقدار ۱٪ از کلسیم بدن نیز در سایر نقاط بدن وجود دارد که همین مقدار به‌ظاهر کم اعمال مهم زیادی انجام می‌دهد. مثلاً انقباض ماهیچه‌های ما وابسته به وجود […]