کم کاری تیروئید،درمان کم کاری تیروئید

غده تیروئید  در گردن غده‌ای به نام غده‌ی تیروئید وجود دارد که هورمون‌های تیروئیدی را ترشح می‌کند. این هورمون‌ها نحوه‌ی استفاده و ذخیره کردن انرژی دربدن (متابولیسم) را کنترل می‌کنند. کم کاری تیروئید یا هایپوتیروئیدیسم به شرایطی گفته می‌شود که غده تیروئید به مقدار کافی هورمون‌های مهم و ضروری خود را تولید و ترشح نکند. […]