cd-flu

چگونه می‌توان علائم عفونت کرونا را از سرماخوردگی تشخیص داد بسیاری از علائم تنفسی عفونت کرونا و سرماخوردگی شبیه به