اسفند ۲۹, ۱۴۰۱ (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

روزه گرفتن بدن ورزشکاران و بدنسازان را ضعیف میکند اکثر ورزشکاران در رشته تناسب اندام و یا پرورش اندام یک