پلی لیست

1 ویدئوها

اطلاعات عمومی داروی امپرازول نام دارو امپرازول omeperazole گروه دارویی گوارشی مهارکننده اسید معدهمهارکننده های پمپ پروتون PPLs برخی از

اطلاعات عمومی داروی والسارتان نام دارو والسارتان Valsartan گروه دارویی ضد فشار خون آنتاگونیست گیرنده آنژیوتانسین ۲ برخی از نام

اطلاعات عمومی داروی هیدروکلروتیازید نام دارو هیدروکلروتیازید Hydrochlorothiazide گروه دارویی قلبی عروقی ضد فشار خونادرار آور دیورتیک های تیازیدی نام

اطلاعات عمومی داروی داکسی سایکلین نام دارو داکسی سایکلین Doxycycline گروه دارویی آنتی بیوتیک ضد باکتری تتراسایکلین ها برخی از

اطلاعات عمومی داروی کلوگزاسیلین نام دارو کلوگزاسیلین cloxacillin گروه دارویی آنتی بیوتیک ضدباکتری پنی سیلین ها برخی از نام های

اطلاعات عمومی داروی متوکلوپرامید نام دارو متوکلوپرامید nbsp metoclopramide گروه دارویی داروهای گوارشی کولینرژیک برخی از نام های تجاری آمپول

پرفکتیل

پیشنهاد هایی برای شما