بیمیون کیدز

تاثیر پروپولیس در پیشگیری از کرونا پروپولیس یکی از محصولات زنبور عسل است که به تقویت سیستم ایمنی کمک‌ می‌کند